Seznam Bachových esencí

Agrimony – Řepík lékařský

ukrývání problémů za usměvavou tváří (přetvářka)

Aspen – Topol osika

nevysvětlitelná ustrašenost – nejasné neznámé strachy (strachování)

Beech – Buk lesní

netolerantnost, neshovívavost (kritika)

Centaury – Zeměžluč lékařská

přílišná horlivost pomáhat jiným (úslužnost, posluhování)

Cerato – Rožec

nedostatečná sebedůvěra (pochybovačnost)

Cherry Plum – Slíva třešňová

strach z příliš přepjaté mysli (neovládání se)
* Součást Krizové esence

Chestnut Bud – Poupě jírovce

opakování stejných chyb (zavedený stereotyp)

Chicory – Čekanka obecná

touha po blízkosti, majetnická láska (manipulace)

Clematis – Bílá lesní réva

zasněnost, netečnost (denní snílkovství)
* Součást Krizové esence

Crab Apple – Plané jablko

čištění (nečistota)

Elm – Jilm

nadměrná zátěž, nezvládání dalších úkolů (přetíženost)

Gentian – Hořec nahořklý

sklíčenost, zklamání (neúspěch)

Gorse – Hlodaš evropský

obrovská beznaděj (bezvýchodnost)

Heather – Vřes obecný

egocentrismus, neschopnost být sám (upovídanost)

Holly – Cesmína ostrolistá

žárlivost, závist, odplata, podezření, různé formy rozčilování (vztek)

Honeysuckle – Zimolez kozí list

neschopnost odpoutat se od minulosti (nostalgie)

Hornbeam – Habr obecný

odkládání a přesouvání povinností, mentální únava (chybějící vnitřní jiskra)

Impatiens – Netýkavka žlázonosná

netrpělivost, uspěchanost (prchlivé rychlé reakce)
* Součást krizové esence

Larch – Modřín opadavý

očekávání neúspěchu (méněcennost)

Mimulus – Kejklířka skvrnitá

strach z konkrétních, skutečných věcí nebo situací (strachy denního života)

Mustard – Hořčice polní

náchylnost k zármutku, nebo dokonce zoufalství (tíha na duši)

Oak – Dub letní

stateční lidé, kteří bojují proti velkým potížím bez ztráty naděje či úsilí (neochvějná výdrž)

Olive – Oliva

mentální či fyzická vyčerpanost (naprostá únava)

Pine – Borovice lesní

neustálé sebeobviňování a nespokojenost se svým úsilím (omlouvání se, sebevýčitky)

Red Chestnut – Červený kaštan

obavy o druhé (přehnaný strach o jiné)

Rock Rose – Devaterník penízkovitý

stavy nouze, panika (panický strach)
*součást Krizové esence

Rock Water – Voda z léčivých pramenů

přísný způsob žití, přísnost k sobě (disciplína, perfekcionismus)

Scleranthus – Chmerek roční

nerozhodnost, nejistota (rozpolcenost, neví, co chce)

Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý

šok ze zlé zprávy, ze ztráty blízkého, trauma po nehodě apod. (traumatizující zážitek)
*součást Krizové esence

Sweet Chestnut – Jedlý kaštan

mučivá úzkost, destrukce (hluboké duševní útrapy)

Vervain – Sporýš lékařský

přílišné nadšení, přehnaný idealismus (přehnaná ambicióznost)

Vine – Vinná réva

dominance (autoritativnost)

Walnut – Vlašský ořech

ochrana před vnějšími vlivy (problémy v období změn)

Water Violet – Žebratka bahenní

povýšenost (rezervovanost)

White Chestnut – Bílý kaštan

nechtěné myšlenky, jež zaplňují mysl (kolotoč myšlenek)

Wild Oat – Sveřep větevnatý

hledání životního úkolu (chybějící smysl života)

Wild Rose – Planá šípková růže

rezignace (apatický postoj)

Willow – Žlutá vrba

zatrpklost, pocit oběti osudu (permanentní trpitel, smutek z nepřízně osudu)

Rescue Remedy – Krizová esence

velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

*Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis

Jak Bachovky pomohli mým klientům?

Úžasný produkt, mohu všem doporučit! 

Bachovy esence od Hanky pomáhají mému pejskovi překonat stresové okamžiky jako je například dlouhá cesta autem, změny prostředí či kontakt s cizími lidmi.  Fungují skvěle a moc děkujeme za tuto přírodní cestu.

Honza N., Praha 

Moc děkuji Haničce za její lidský a milý přístup. Moc hezky jsme si popovídaly a ona mi pak namíchala bachovky přímo na míru mým potížím. Trpěla jsem panickou poruchou a dostala jsem na ataky xanax, který jsem brát nechtěla, proto jsem zvolila jinou cestu a rozhodně nelituji. Zabraly úžasně a já pocítila velkou úlevu. Ještě jednou moc děkuji za pomoc a podporu. Rozhodně jsem zvolila správně.

Veronika L., Praha